เรียนเสริม เพิ่มเกรด กวดวิชา คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม เฉลยข้อสอบ
ติวเข้ม เรียนเสริม เพิ่มเกรด
คณิต

 เนื้อหาครบทุกบทในแต่ละภาคเรียนพ้อมด้วยวิธีคิดที่ละเอียดชัดเจน เข้าใจง่ายเทคนิคการใช้วิธีลัดและการตัดสิน choice อย่างถูกวิธี

วิทย์

 ครอบคลุมเนื้อหาบรรยายและคำนวณอย่างครบถ้วน เน้นผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมความรู้รอบตัว

อังกฤษ

 ปูพื้นฐานทางไวยากรณ์ เน้นคำศัพท์เสริมเทคนิคการอ่านและเคล็ดลับในการทำข้อสอบ

ภาษาไทย

 พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทยในด้านการอ่านการเขียนและเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สังคม

 ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมมนุษย์ เช่น รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา กฎหมาย

ข่าวกิจกรรม
กวดวิชา เฉลยข้อสอบ เปิดแล้ว ติวเตอร์เฮ้าส์ สาขานครปฐม.
ติว เตอร์เฮ้าส์สาขานครปฐม บริหารงานโดย คุณสุวศรี ตริสิริสัตยวงศ์ในโอกาสนี้ คุณ Sonia กรรมการบริหาร ...
กวดวิชา เฉลยข้อสอบ โครงการ Live and Learn อัสสัมชัญคอนแวนต์
โครงการ Live and Lern ก้าวเดินอย่างเด็ก (รู้) แนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สำหรับโครงการมีนักเรียน ...
กวดวิชา เฉลยข้อสอบ โครงการ Live and Learn อัสสัมชัญบางรัก
โครงการ Live and Lern ก้าวเดินอย่างเด็ก (รู้) แนวโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน ...
กวดวิชา เฉลยข้อสอบ โครงการ Gen X ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โครงการ Gen X "Start to be smart" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกรุงเทพ ติวเตอร์ เฮาส์และสถาบัน ...
 ทำเนียบคนเก่ง

กวดวิชา โรงเรียนกรุงเทพ ติวเตอร์ เฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า
ชั้น 5 Tower A อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า, 7/129 ถ.บรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2884 9898 แฟกซ์ 0 2884 9899